Kontakt: info@smedjajarnform.se                     Postadress: Spireabågen 7   165 59 HÄSSELBY                    Adress till smedjan: Gamla hönshuset, Riddersviks Gård, Hässelby